AKTUÁLNĚ


Informace
Dne 11.4.2017 (úterý) se bude v prostorách Kolosea Liberec od 14.00 hod. konat Shromáždění delegátů.

Bližší informace naleznete v Sekci - Dokumenty - Shromáždění delegátů

POZOR
Z důvodu nekompatibility nového účetního systému s naším webovým rozhraním nemusejí být informace obsažené v uživatelských účtech vždy korektní. Při placení nájmu/úhrad za byt se vždy řiďte platným předpisem, který jste obdrželi vytištěný.
V případě nejasností nás neváhejte prosím kontaktovat.


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ JSOU VYVĚŠENA NA ÚŘEDNÍ DESCE
V sekci >>KONTAKT-úřední deska >> ÚŘEDNÍ DESKA


PŘEVODY BYTŮ
Aktuální pravidla k převodům bytů naleznete v sekci >>DOKUMENTY>> PRIVATIZACE BYTŮ>>Pravidla pro realizaci převodů.