VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍPřehled výběrových řízení:

I.

Vybudování přípojek tepla, teplé vody a studené vody pro objekt Dobiášova 857, Liberec 6

Výběrová řízení:

I.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Vybudování přípojek tepla, teplé vody a studené vody pro objekt Dobiášova 857, Liberec 6
Termín zahájení realizace:

po ukončení topné sezóny 2017/2018 s ohledem na klimatické podmínky

Termín odevzdání nabídek: 1.2.2018 do 15.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem " Vybudování přípojek tepla, teplé vody a studené vody pro objekt Dobiášova 857, Liberec 6" - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 407.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Vybudování přípojek tepla, teplé vody a studené vody z venkovního kolektoru do domu Dobiášova 857 a odpojení od domu č.p. 856, Liberec.