VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍPřehled výběrových řízení:

I.

1. Sanace a oprava panelového bytového domu, Borový Vrch 742, Liberec

2. Celková rekonstrukce PVC ve společných prostorách panelového bytového domu Pohraniční 1223 - 1225, Děčín

3. Výměna vchodových dveří, nová tabla a domácí telefony v panelovém bytovém domě U Nemocnice 2331 - 2332, Česká Lípa


Výběrová řízení:

I.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Sanace a oprava panelového bytového domu, Borový Vrch 742, Liberec
Termín zahájení realizace:

03/2020 s ohledem na klimatické podmínky

Termín odevzdání nabídek: 30.08.2019 do 10.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem "Sanace a oprava panelového bytového domu, Borový Vrch 742, Liberec - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 409.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Způsob hodnocení nabídek: a) výše celkové nabídky dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr) 50%, b) délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo 30%, c) doba plnění (doba samotné realizace) 20%. Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Sanace a oprava zateplení panelového bytového domu. Oprava zateplení bude provedena v KTIS (kontaktní tepelně izolační systém) na něž bylo vydáno ETA a ES prohlášení o shodě dle projektové dokumentace vypracované Ing. Radovanem Novotným, který je přílohou této výzvy.

II.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Celková rekonstrukce PVC ve společných prostorách panelového bytového domu Pohraniční 1223 - 1225, Děčín
Termín zahájení realizace:

09 - 10/2019

Termín odevzdání nabídek: 02.09.2019 do 10.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem "Celková rekonstrukce PVC ve společných prostorách panelového bytového domu Pohraniční 1223 - 1225, Děčín - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 409.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Způsob hodnocení nabídek: a) výše celkové nabídky dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr) 50%, b) délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo 30%, c) doba plnění (doba samotné realizace) 20%. Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Kompletní rekonstrukce podlahových krytin ve společných prostorách panelového domu dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.

III.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Výměna vchodových dveří, nová tabla a domácí telefony v panelovém bytovém domě U Nemocnice 2331 - 2332, Česká Lípa
Termín zahájení realizace:

10/2019

Termín odevzdání nabídek: 02.09.2019 do 10.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem "Výměna vchodových dveří, nová tabla a domácí telefony v panelovém bytovém domě U Nemocnice 2331 - 2332, Česká Lípa - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 409.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Způsob hodnocení nabídek: a) výše celkové nabídky dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr) 50%, b) délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo 30%, c) doba plnění (doba samotné realizace) 20%. Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Demontáž stávajících vchodových dveří, dodávka a montáž nových vchodových dveří, nová zvonková tabla včetně domácích telefonů v panelovém domě dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.