VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍPřehled výběrových řízení:

I.

Výměna rozvodů studené vody, teplé vody, ležatých rozvodů a odpadů pro objekt Oldřichova 206-208, Liberec

II.

Výměna dveří k balkónům ve společných prostorách v bytovém panelovém domě Pohraniční 1223-1225, Děčín

III.

Celková rekonstrukce schodů, zábradlí a podest u panelového domu Školní 1428-1431, Děčín

Výběrová řízení:

I.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Výměna rozvodů studené vody, teplé vody, ležatých rozvodů a odpadů pro objekt Oldřichova 206-208, Liberec
Termín zahájení realizace:

listopad 2018

Termín odevzdání nabídek: 9.7.2018 do 15.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem " Výměna rozvodů studené vody, teplé vody, ležatých rozvodů a odpadů pro objekt Oldřichova 206-208, Liberec - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 407.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Výměna rozvodů studené vody, teplé vody, ležatých rozvodů a odpadů v panelovém domě.

II.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Výměna dveří k balkónům ve společných prostorách v bytovém panelovém domě Pohraniční 1223-1225, Děčín
Termín zahájení realizace:

září-říjen 2018

Termín odevzdání nabídek: 9.7.2018 do 11.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem " Výměna dveří k balkónům ve společných prostorách v bytovém panelovém domě Pohraniční 1223-1225, Děčín - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 407.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Demontáž stávajících dveří k balkonům, dodávka a montáž nových dveří k balkónům ve společných prostorách.

III.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Celková rekonstrukce schodů, zábradlí a podest u panelového domu Školní 1428-1431, Děčín
Termín zahájení realizace:

srpen-září 2018

Termín odevzdání nabídek: 9.7.2018 do 11.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem " Celková rekonstrukce schodů, zábradlí a podest u panelového domu Školní 1428-1431, Děčín - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 407.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Kompletní rekonstrukce schodů, zábradlí a podest u panelového domu.