VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍPřehled výběrových řízení:

I.

1. Oprava komínových těles v bytovém domě 8. března 23/15, Liberec


Výběrová řízení:

I.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Oprava komínových těles v bytovém domě 8. března 23/15, Liberec
Termín zahájení realizace:

09/2019

Termín odevzdání nabídek: 01.07.2019 do 11.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem "Oprava komínových těles v bytovém domě 8. března 23/15, Liberec - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 408.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Způsob hodnocení nabídek: a) výše celkové nabídky dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr) 50%, b) délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo 30%, c) doba plnění (doba samotné realizace) 20%. Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Oprava nadstřešní části 7 ks komínových těles dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.