VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍPřehled výběrových řízení:

I.

1. Celková rekonstrukce společných prostor panelového domu Skalní 496 - 497, liberec

2. Celková rekonstrukce osvětlení ve společných prostorách panelového bytového domu Rychtářská 615 - 617, Liberec

3. Oprava komínových těles v bytovém domě 8. března 23/15, Liberec

4. Výměna rozvaděče a instalace výtahu v bytovém domě 8. března 23/15, Liberec


Výběrová řízení:

I.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Celková rekonstrukce společných prostor panelového domu Skalní 496 - 497, liberec
Termín zahájení realizace:

duben 2019

Termín odevzdání nabídek: 08.03.2019 do 10.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem " Celková rekonstrukce společných prostor panelového domu Skalní 496 - 497, liberec - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 408.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Způsob hodnocení nabídek: a) výše celkové nabídky dle výkazu výměr (položek slepého výkazu výměr) 50%, b) délka zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo 30%, c) doba plnění (doba samotné realizace) 20%. Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Kompletní rekonstrukce podlahových krytin, celková výmalba a nátěr ocelových konstrukcí ve společných prostorách panelového domu dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.

II.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Celková rekonstrukce osvětlení ve společných prostorách panelového bytového domu Rychtářská 615 - 617, Liberec
Termín zahájení realizace:

březen/duben 2019

Termín odevzdání nabídek: 05.03.2019 do 11.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem "Celková rekonstrukce osvětlení ve společných prostorách panelového bytového domu Rychtářská 615 - 617, Liberec - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 407.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
6) tři referenční stavby za poslední dva roky v hodnotě min. 1 mil. Kč včetně kontaktu na osobu oprávněnou jednat za dům.
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Kompletní rekonstrukce osvětlení včetně nouzového, přes pohybová čidla ve společných prostorách panelového domu dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.

III.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Oprava komínových těles v bytovém domě 8. března 23/15, Liberec
Termín zahájení realizace:

duben 2019

Termín odevzdání nabídek: 11.03.2019 do 11.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem "Oprava komínových těles v bytovém domě 8. března 23/15, Liberec - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 407.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
6) tři referenční stavby za poslední dva roky v hodnotě min. 1 mil. Kč včetně kontaktu na osobu oprávněnou jednat za dům.
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Oprava nadstřešní části 7 ks komínových těles dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.

IV.

Zadavatel výběrového řízení (VŘ): Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, Liberec 4
Název akce:Výměna rozvaděče a instalace výtahu v bytovém domě 8. března 23/15, Liberec
Termín zahájení realizace:

říjen 2019

Termín odevzdání nabídek: 11.03.2019 do 11.00 hodin !!! Zalepené obálky s označením vaší firmy a textem "Výměna rozvaděče a instalace výtahu v bytovém domě 8. března 23/15, Liberec - NEOTEVÍRAT" doručte na adresu: Mlýnská 611, 460 01, Liberec 4, v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod. , kancelář č. 407.
Zde Vám bude předán tiskopis s potvrzením dne a hodiny odevzdání cenové nabídky.
Rozhoduje razítko příjmu.
Pro přihlášení do výběrového řízení na tuto zakázku požadujeme zaslat email s těmito body:
1) název firmy
2) sídlo firmy
3) IČO
4) kontakt na osobu oprávněnou jednat za firmu
5) název výběrového řízení kam se chcete přihlásit
6) tři referenční stavby za poslední dva roky v hodnotě min. 1 mil. Kč včetně kontaktu na osobu oprávněnou jednat za dům.
Vratná kauce: Zadavatel VŘ nepožaduje
Následující postup po přihlášení do VŘ: Po přihlášení do VŘ Vám bude e-mailem zaslán webový odkaz včetně hesla pro stažení kompletní výzvy k výběrovému řízení včetně výkazu výměr.
Kontakt: Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu:
sbd-ps@sbd-ps.cz
Stručný popis akce:Výměna rozvaděče a instalace výtahu dle specifikace slepého výkazu výměr, který je přílohou této výzvy.